Till Riksförbundet
Gå till distrikt
  • Hem
  • Om bygdegården

Om bygdegården

Kort historik om Mälbygården

1630 – 1645 äger svenska staten Mälby

Fem olika ägare är kända fram till 1691 – 1710 då svenska staten tar över igen

Fyra ägare fram till 1842 då J A Löwenborg blir ägare

Vår bygdegård byggdes i början av 1800 talet.

1863 – 1905 ägs Mälby av A Moberg.

1905 – 1911 äger F Melander hela gården.

År 1910 på lördag eftermiddag den 1 oktober börjar det brinna i en halmstack. Ekonomibyggnader, skörden, djur och maskiner blev eldens rov. Bostadshuset – nuvarande Mälbygården – förskonas.

1911 styckas fastigheten. Det skapas några deltidsjordbruk, bl a Gullmyra, Björkhaga, Marieberg, Uggebo, Glädjen och Hemlunda. Övrig jord och skog blev Akademins. En fastighet på ca 1 ha runt bostadshuset blev kvar i Melanders ägo fram t o m 1940.

1940 köper Bondeförbundet BF och Sveriges Lantbruks Ungdom SLU Mälbygården som samlingsplats. Tillträdet är den 1 januari 1941. Pris 13 500 kr.

Från och med januari 1941 började ombyggnationen av bostadshuset till samlingslokal.

1954 skulle verksamheten utökas och en bredare bygdegårdsförening grundades. Efter det startade en omfattande ombyggnation. Teatertillbyggnaden och foajén med stora trappan kom till. Vaktmästarbostaden på övervåningen gjordes om till bibliotek och studierum. ”Lilla villan” uppfördes samtidigt och användes som vaktmästarbostad.

1957 kunde Mälbygården återinvigas med stort program, nästan på dagen 16 år efter den första invigningen.

1980 byggde föreningen om delar av övervåningen till lägenhet för uthyrning.

2006 startades motorvägsbygget (E18) med festlig invigning. Då hyrde vi ut stora delar av huset till byggbolaget som administrativ arbetsplats. Viss pubverksamhet i lilla rummet kunde anordnas under tiden.

2011 återlämnades bygdegården till vår förening. Lokalerna hade blivit renoverade till nyskick, ett modernt kök ändamålsenligt utrustat, en borrad dricksvattenbrunn hade installerats samt två luft-luft-värmepumpar.