STYRELSEN

För att sköta och administrera vår bygdegård har vi en styrelse. Vill man komma i kontakt med vår styrelse är det någon av följande personer som ska kontaktas.
 

Ordförande Dietrich Burmeister
mardie@telia.com
         
Kassör Agneta Malmgren

     
Sekreterare Gerd Wärn
gerd.warn@gmail.com
     
Dessutom sex ledamöter