STYRELSEN

För att sköta och administrera vår bygdegård har vi en styrelse. Vill man komma i kontakt med vår styrelse är det någon av följande personer som ska kontaktas.

        

Kassör / tillfällig ordförande
Agneta Malmgren

agneta.e.malmgren@gmail.com
070-2746911
     
Sekreterare
Ulrika Thilén
thilenulrika@gmail.com
     
Övriga ledamöter

Lars-Erik Andersson

Åke Andersson

Dietrich Burmeister

Leif Fagerdahl

Dan Lindell

Klas Olof Ohlsson