STYRELSEN

För att sköta och administrera vår bygdegård har vi en styrelse. Vill man komma i kontakt med vår styrelse är det någon av följande personer som ska kontaktas.

        

Ordförande
Agneta Malmgren
    070-274 69 11

Kassör
Sara Almcrantz

Sekreterare
Margareta Bengs Burmeister

Övriga ledamöter

Lars-Erik Andersson

Åke Andersson

Dietrich Burmeister

Leif Fagerdahl

Dan Lindell

Klas Olof Ohlsson

Anne-Charlotte Wässman