BLI MEDLEM

För att bli medlem i vår bygdegård sätter man in 100 kronor på BG 158-8706, gäller familjevis. Glöm ej uppge namn, adress och gärna e-post adressen. Medlemsskapet löper årsvis från 1/1 respektive år.

Medlemmar i bygdegården får rabatt på lokalhyran.