Hitta till oss

Enkel vägbeskrivning

Från Enköping:
Från motorvägen E18 tag av avfarten Strängnäs, Enköping V och kör gamla E18 mot Västerås, dvs sväng av motorvägen.

Kör cirka 5-6 km, kör förbi Tillinge Kyrka och tag sedan höger där vägen smalnar av, LUNDBY/BRED. Kör 1,5 km, tag vänster vid skylt BYGDEGÅRD. Stor fin parkering finns i direkt anslutning till bygdegården.

 
Från Strängnäs:
Kör riksväg 55 från Strängnäs mot Uppsala. Vid Enköping kör gamla E18 mot Västerås.

Kör cirka 5-6 km, kör förbi Tillinge Kyrka och tag sedan höger mot LUNDBY/BRED. Kör 1,5 km, tag vänster vid skylt BYGDEGÅRD. Stor fin parkering finns i direkt anslutning till bygdegården.

Från Västerås:
Kör E18 mot Enköping och när du kommer till IRSTA, ÄNGSÖ tag av och kör gamla E18 mot Enköping, dvs sväng av motorvägen.

Kör igenom HUMMELSTA och strax efter att 80-väg börjar ska ni svänga vänster, LUNDBY/BRED. Kör 1,5 km, tag vänster vid skylt BYGDEGÅRD. Stor fin parkering finns i direkt anslutning till bygdegården.

GPS
WGS84: N 59° 38.4096', E 16° 57.8664'
Decimal: 59.6402, 16.9644